Eksempler

Eksempler på videreutdanning via Internet er mange. Vi vil konsekvent presentere gratis videreutdaninng, men de private undervisningsenhetene og enkelte forlag har betalbare kurs og vil nok dukke opp med annonser for sine programmer.