Utdannelse lønner seg

Du har nytte av det du har lært. Noen lærer fordi de må, men de fleste som driver med videreutdanning gjør det fordi de vil lære noe nytt.

Idag finnes det mange muligheter for å lære mer, også for den som vil gjøre det gratis.

Dine valg vil avhenge av ditt ståsted, om du skal gjøre dette på heltid, eller deltid. Om du betaler det selv, eller noen finansierer det for deg og stiller krav til skole og/eller eksamensform mv.